Parkeerdata Monitor

Landelijke standaard uitwisseling van parkeerdata

Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten
parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en
parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private
waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private
standaarden voor parkeerdata.

De standaard wordt beheerd door het CROW (www.crow.nl).

Het governance proces rondom de standaard is beschreven in de
Taakomschrijving en werkwijze van de SC, CAB en werkgroepen.

Klik hier voor de SPDP standaard zelf. N.B. Voor toegang tot de standaard is een gratis account bij CROW
noodzakelijk. Hebt u nog geen abonnement op de kennismodule Landelijke Standaard Parkeerdata? Sluit dan nu een gratis abonnement af!

Gerelateerde documenten

  • SPDP
  • Gebruikershandleiding Parkeerdatamonitor
  • Aanvraagformulier Dynamische data
  • Voorwaarden Download Dynamische Data

Lees meer over Open Data op https://data.overheid.nl/ondersteuning/open-data/wat-is-open-data