Parkeerdata Monitor

Data verkrijgen: hoe?

In de parkeerdataset wordt een onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische data. Door de dynamische
en statische datasets in een index te combineren, geven ze een totaaloverzicht van alle publiek toegankelijke
parkeerfaciliteiten in Nederland.

De gegevens in de index kun je vooraf Bekijken of direct Downloaden.

Onder Statische data verstaan we:

  • Locatiegegevens: adres, postcode, plaats, gps-coördinaten in- en uitgangen;
  • Tarieven;
  • Openingstijden;
  • Capaciteit (aantal plaatsen in een parkeergarage of op een parkeerterrein);
  • Beperkingen (bijvoorbeeld hoogtebeperking);
  • Contactgegevens (van de beheerder of exploitant).

Onder dynamische data verstaan we:

  • Het aantal actueel beschikbare parkeerplaatsen per parkeerfaciliteit, of de vrij/vol-indicatie.

Voorwaarden afname dynamische parkeergegevens

Publieke parkeerfaciliteiten die beheerd worden door gemeenten, stellen hun data (statisch en dynamisch) per definitie open beschikbaar.

Private exploitanten kunnen voorwaarden verbinden aan de afname van dynamische data, zoals:

  • De dynamische data mag alleen worden ingezet voor navigatiedoeleinden;
  • De dynamische data mag niet langer dan een week worden bewaard of opgeslagen;
  • De dynamische data mag niet worden doorgegeven aan andere organisaties zonder toestemming van de eigenaar.

Aanvragen voor het gebruik van dynamische dat van private exploitanten kan bij het RDW. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier