Parkeerdata Monitor

Parkeerdata: Waarom?


De stad is digitaal. Je reserveert een restaurant of een plekje in het theater met je telefoon of computer. Je navigatiesysteem brengt je naar de plek waar je moet zijn. Maar naar een parkeerplek zoeken doe je vaak nog ouderwets; gewoon kijken of er ergens een plekje vrij is. Eigenlijk vreemd toch? Het mooie is dat wegbeheerders alle noodzakelijke informatie voor een goed parkeeradvies al hebben.

Als deze informatie ontsloten wordt, kan de automobilist beter en sneller beslissen waar hij parkeert en vermindert het zoekverkeer. De markt speelt op deze vraag van de burgers in door parkeerinformatie aan te bieden via apps, navigatiesystemen en websites. Het beschikbaar stellen van parkeerinformatie als open data heeft als doel het stimuleren en faciliteren van oplossingen die de bereikbaarheid verbeteren.

Het publiceren van openbare parkeerinformatie vormt een van de fundamenten voor landelijk dekkende mobiliteits- en reisadviesdiensten. Openbare parkeerinformatie bestaat uit statische en dynamische parkeergegevens.

Statische data bestaan uit:

  • Locatiegegevens: adres, postcode, plaats, gps-coördinaten in- en uitgangen;
  • Tarieven;
  • Openingstijden;
  • Capaciteit (aantal plaatsen in een parkeergarage of op een parkeerterrein);
  • Beperkingen (bijvoorbeeld hoogtebeperking);
  • Contactgegevens (van de beheerder of exploitant).
Onder dynamische data verstaan we:
  • Het aantal actueel beschikbare parkeerplaatsen per parkeerfaciliteit, of de vrij/vol-indicatie.

Op deze site staan alle parkeerlocaties die we in Nederland hebben vastgelegd in het Nationaal Parkeer Register, met een aantal kenmerken.

Tips voor gebruik:

Deze site geeft alle in het NPR vastgelegde parkeerfaciliteiten weer. Ofschoon de inhoud met zorg is samengesteld, zijn nog niet alle voorzieningen opgenomen. Deze website biedt een tool om aanvullingen en verbeteringen te melden. Dit kan op via de daarvoor bestemde knoppen. Deze parkeerdatamonitor is bedoeld als tool voor gebruikers om de juistheid en volledigheid van de geregistreerde parkeerplaatsen te controleren.

(Zie ook: Nationaal Parkeer Register: Open Parkeerdata).