Parkeerdata Monitor

Disclaimer

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. SHPV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op deze website. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker van de website dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

SHPV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Daarnaast is SHPV niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op deze website afkomstig van derden.

Eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op (de inhoud van) de website berusten bij de SHPV, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website. De gebruiker van de website mag de inhoud van deze slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met SHPV is overeengekomen. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om informatie verkregen van de website zonder schriftelijke toestemming van SHPV openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met SHPV;

CONTACTGEGEVENS

info@shpv.nl.